Az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) megfizetésére alapvetően mindenki kötelezett. A vállalkozások a termékértékesítésük és szolgáltatásnyújtásuk után ÁFÁ-t kötelesek felszámolni, és a felszámított ÁFA összegét az államnak befizetni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: ÁFA törvény) foglalt főszabály szerint a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások után fizetendő ÁFA általános mértéke 27%. Ez alól azonban a jogszabályalkotó az ÁFA törvényben meghatározott esetekben kedvezményeket vagy mentességet adott.

Vannak olyan – az ÁFA törvényben meghatározott – tevékenységek, amelyek 5%-os, illetve 18%-os mértékű adó alá esnek. Ilyenek például az előadói tevékenységgel, gyógyászati segédeszközökkel, bizonyos húsárukkal, vagy távhőszolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások és termékértékesítések.

A kedvezményes ÁFA mértéken túl az ÁFA törvény lehetőséget ad a teljes mentességre, amelynek két típusa van:

  • tárgyi adómentesség
  • alanyi adómentesség

Tárgyi adómentesség

Tárgyi adómentesség alá tartoznak azok a termékértékesítések és szolgáltatások, amelyek után nem kell ÁFÁ-t fizetni. Ezek általában közérdekű vagy sajátos jellegű tevékenységek, mint például az oktatás, postai szolgáltatás, betegápolás, vagy egyéb egészségügyi tevékenységek.

Alanyi adómentesség

Alanyi adómentesség esetén maga a vállalkozó lesz adómentes, amennyiben

  • az ÁFA mentességet választja, és
  • megfelel az ÁFA törvényben meghatározott feltételeknek.

Az ÁFA törvény jelenleg csak árbevételi értékhatárhoz köti az alanyi adómentesség választásának lehetőségét. Ennek mértéke 2017. január 1-től legfeljebb évi 8 millió forintos árbevétel. Ami azt jelenti, hogy sem a tárgyévet megelőző naptári évben, sem a tárgyévben nem haladhatja meg az árbevétel a 8 millió forintot.

Amennyiben a vállalkozó az alanyi adómentességet választja, akkor

  • az ÁFÁ-t nem kell megfizetnie, azonban
  • a neki felszámított ÁFA levonására sem jogosult,
  • csak olyan számlát bocsáthat ki, amelyben az áthárított ÁFA nem szerepel.

Fentiek alapján belátható az, hogy mi az előnye az alanyi adómentességnek – ha nem kell felszámolni az ÁFÁ-t, akkor az adó mértékével (27%, 18%, 5%) alacsonyabb árat tud a vállalkozás érvényesíteni. Ezen kívül nem terhelik az ÁFA bevallással kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek.

Azonban az előnyei mellett érdemes mérlegelni a hátrányokat és számolni, és az összképet ismerve dönteni, mivel:

  • a 8 millió forintos értékhatár túllépése esetén a vállalkozó 2 évig nem választhatja a mentességet
  • a beszerzések után fizetett ÁFÁ-t nem lehet visszaigényelni.

Éppen ezért is érdemes vállalkozás alapítása előtt alapos számításokat végezni, akár még adószakértői tanácsadást is megéri igénybe venni.