Az adótörvények 2017. évi módosításai jelentős változást hoznak a vállalkozások életében. A főbb változásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

ÁFA – általános forgalmi adó
– 5%-ra csökken a baromfihús, a friss tej és a madártojás áfája
– 18%-ra csökken az étkezőhelyi étel és a helyben készített italok áfája
– 18%-ra csökken az internet-hozzáférési szolgáltatás áfája
– 8 millió forintra nő az alanyi adómentesség határa
– 100.000 forintot elérő áfá-t tételesen szerepeltetni kell az áfa bevallásban, valamint ezeken a számlákon a vevő adószámát is fel kell tüntetni
– bővül a fordított adózású termékek köre

TAO – társasági adó
– egységesen 9%-ra csökken a társasági adó mértéke
– csökkenti az adóalapot a regisztrált korai fázisú (startup) vállalkozásokba történő befektetés; ezt a befektetés adóévében és az azt követő 3 adóévben lehet érvényesíteni, de adóévenként legfeljebb 20 millió forint mértékig
– adókedvezmény vehető igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló eszköz beruházás esetén
– adókedvezmény vehető igénybe vendéglátóhelyen történő élőzenei szolgáltatás nyújtásával összefüggésben; a kedvezmény mértéke a költségként, ráfordításként elszámolt nettó összeg 50%-a, azonban ez a kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül
– adóalap csökkentő a kárenyhítési alapba nyújtott támogatás a kifizetett összeg 50%-ig a juttatás adóévében
– a filmalkotás és előadó művészeti szervezetek, valamint a látványcsapat sportok támogatása során fizetendő kiegészítő   támogatás megfizethető a támogatás adóévét követően egészen az adóbevallás benyújtásának határidejéig, viszont ebben az esetben az adókedvezmény csak a támogatás 80%-ig vehető igénybe.

KATA – kisadózó vállalkozások tételes adója
– 12 millió forintra nő az éves bevételi határ
– a bevételnek nem lesz része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás – ez a kedvezmény 2014. évtől visszamenőlegesen alkalmazható
– megszűnik a KATA-alanyiság, ha a kisadózó vállalkozás saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés tevékenységből az adóalanyiság időszakában bevételt szerez
– a bérbeadási bevétel megszerzését követő 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a bevétel megszerzésének időpontját
– a KATA-alanyiság megszűnésének évét követően 24 hónapról 12 hónapra csökken az az idő, amely elteltével ismét ezt az adóalanyiságot választhatja a vállalkozó
– 2017-től nem minősül főállású kisadózónak, aki egyidejűleg nevelőszülői jogviszonyban áll – azaz mellékállású kisadózó lesz
– mellékállású kisadózónak keresőképtelen hónapok alatt nem kell a tételes adót megfizetni

KIVA – kisvállalati adó
– 14%-ra csökken az adó mértéke
– 1 milliárd forintra emelkedik az a bevételi értékhatár, amelynek túllépése esetén az adóalanyiság megszűnik
– 50 főre emelkedik kisvállalati adózás választhatóságának létszámhatára
– 100 főre emelkedik az a statisztikai létszámkorlát, amelynek elérésével az adóalanyiság megszűnik

SZJA – személyi jövedelemadó
Az egyéni vállalkozások személyi jövedelem adója 9%-ra csökken.

HIPA – helyi iparűzési adó
– kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adóalap összeszámítási szabályt azoknak a vállalkozásoknak kell alkalmazniuk, akik 2016. október 1-jét követően, szétválás útján jöttek létre, továbbá az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások összesített értéke elérte a nettó árbevétel 50%-át
– az önkormányzati hatáskörben megítélhető adóelőnyök nem minősülnek csekély összegű támogatásnak

Eho – egészségügyi hozzájárulás
– Az alábbi esetekben megszűnik az eho fizetési kötelezettség:
kamatjövedelem
tartós befektetési számla
tételes átalányadózást választó fizető-vendéglátási tevékenységet folytatóknál
– 22%-ra csökken az adó mértéke
– 14%-ra csökken az átalányadózó mezőgazdasági kistermelők és a tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őstermelőket terhelő eho

Szocho – szociális hozzájárulási adó
– 22%-ra csökken az adó mértéke
– nem tartozik a kifizetőt terhelő adó alapjába az olyan időszakra vonatkozó kifizetés, juttatás, amikor a juttatást kapó magánszemély nem volt biztosított
– nem szocho köteles az a jövedelem, amelyet harmadik államban biztosított magánszemélynek juttatnak – feltéve, ha az adott országgal Magyarországnak van szociális biztonsági egyezménye

Szakképzési hozzájárulás
30 főre csökken a létszámkorlát, amellyel a vállalkozások a szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket csökkenthetik.